Заборавили сте детаље?

Удружење тренера

# Назив документа Word Acrobat
1. Кодекс понашања рукометних тренера РС  .PDF
2. Правилник о организацији заједнице тренера РС РС  .PDF
3. Правлник о рангирању рукометних тренера РС-лиценце  .PDF
4. Правилник заједнице тренера РСРС  .PDF
5. Списак тренера РС који су присуствовали семинару  .PDF
6. Лични картон тренера  .DOC
ВРХ